Mads Klitgård

Statistics — Mads Klitgård

This family tree was last updated on January 11, 2020.

Individuals
Males
210
51.7%
Females
196
48.3%
Total surnames
Families
Sources
Media objects
Repositories
Total events
1,133
Total users
103
Latest birth year
2012
This information is private and cannot be shown.
Average age at death
66
Males: 66   Females: 67
Family with the most children
11
This information is private and cannot be shown.
Average number of children per family
1.98
News
No news articles have been submitted.
Favorites
Slide show

Giesels indfødsret - ark 2
Giesels indfødsret - ark 2
View this individual — CASPAR LUDVIG JOHAN VALDEMAR GIESEL

Note:

Københavns politi, politikammeret den 7. august 1896.

Ved at tilbagesende hoslagte mig med den ærede magistrats behagelige skrivelse af den 24. samme måned tilstillede andragende med bilag, hvori bagersvend Caspar Ludvig Johann Waldemar Giesel, der er født i Preussen den 15. marts 1857, anholder om dansk indfødsret, skulde jeg ikke undlade tjenstligt at meddele, at der ved den af politiet i den omhandlede henseende anstillede undersøgelse ikke er fremkommet noget, der for sammes vedkommende kunde være til hinder for, at andragendet bevilges. - Eugen Petersen Til Københavns Magistrat

(der er ingen sager hos politiet på ham - ren straffeattest)

On this day
No events exist for today.